Zepp Nagoya

Venue: 
Zepp Nagoya
Location: 
Nagoya-shi, Aichi, Japan