Zepp Nagoya

Venue: 
Zepp Nagoya
Ort: 
Nagoya-shi, Aichi, Japan